Про спілку

Громадська спілка «Союз патріотів Кіровоградщини» - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. Скорочене найменування – ГС «СПК».

У своїй діяльності спілка керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються спілкою у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

«Союз патріотів Кіровоградщини» є непідприємницьким товариством, основною метою якої не є одержання прибутку. Громадська спілка вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

Положення про ПУ Спілки Положення про символіку Статут